Informační systém Jurisoft

Jurisoft pack

Systém JURISOFT představuje softwarový nástroj pro řízení procesů v právní oblasti.
Je vhodný pro advokátní kanceláře a právní oddělení velkých společností. V souvislosti s integrovanými specifickými moduly je schopen zajistit komplexní podporu rozsáhlých a složitých procesů.
Obsahuje základní agendy pro elektronickou evidenci spisů, hlídání termínů a lhůt v případech, vyúčtování soudu a fakturace na základě evidence úkonů, výdajů a ostatních položek, sledování stavů subjektů z hlediska jejich insolvence, manažerské výstupy a další.

Uživatelské prostředí využívá systém jednotné koncepce logiky ovládání a grafického zobrazování dat.
Systém je vyvinut na webových technologiích jako „server-klient“ aplikace, kde serverem je centrální server s databází SQL a klientem je uživatel využívající webový prohlížeč (tenký klient).
Díky uvedeným aspektům se systém stává jednoduchý z hlediska jeho provozování i ovládání.

Jurisoft screen