Katalogy

Řadu jednoduchých agend, které slouží jako předdefinované seznamy záznamů.
Tyto seznamy (katalogy) systém využívá pro vkládání zde předdefinovaných informací.
Agendy v části katalogy jsou rozděleny do skupin podle názvu agend, u kterých se využívají.
Dále jsou uvedeny vybrané příklady využití katalogů.

Katalog „PSČ“: slouží jako seznam předdefinovaných poštovních směrovacích čísel, aby při vkládání adresy uživatel nemusel ručně tyto čísla vypisovat. S využitím katalogu lze PSČ přiřadit jednoduše výběrem z roletky.

Katalog „Předmět úkonů“: slouží pro agendu „Případy/Případy“ proto, aby uživatel nemusel opakovaně vypisovat opakující se stejné předměty úkonů. Výběrem z roletky definuje tuto položku rychleji a nedochází tak k tzv. duplicitě dat.

Číselné řady: slouží pro některé agendy, které používají automatické číslování záznamů. Zde je možno si upravit formát číslování, který se skládá z předpony, čísla a přípony. Například fakturace může mít předponu název roku 2010, a pokud se má začít vkládáním záznamu od čísla 1, pak je zde číslo potřeba nastavit na 1. Jakmile se začne fakturovat s počátkem následujícího roku, je potřeba nastavit předponu jako rok 2011 a číslo zase od 1.

Jurisoft katalogy