Výdaje

Výdaje Evidence vynaložených výdajů včetně souvisejících informací jako je například případ, ke kterému se výdaj vztahuje, cena, pokyn k účtování a další.

Základní úlohou této agendy je primárně evidence výdajů vzhledem k jejich vyúčtování klientovi nebo soudu. Na tuto agendu dále navazuje agenda „Případy/Tvorba vyúčtování“ kde se dále stanovuje o způsobu, jak výdaje vyúčtovat.

Jurisoft =ukonz detail