Sledování stavů kontaktů

Hlídání u vybrané skupiny kontaktů veškeré změny stavů z hlediska insolvence.
Hlavním úkolem této agendy je on-line a neprodleně upozorňovat na kontakty (fyzické a právnické osoby), u kterých došlo ke změně stavu, jako např. pokud nastane stav insolventního řízení, konkurzu, likvidace apod.

Jestliže dojde ke změně stavu u kontaktu, v této agendě vznikne o tomto nový záznam a je zobrazen v hlavním seznamu. Systém automaticky rozesílá pravidelné emaily s reporty o aktuálních změnách stavů kontaktů. Související agenda „Sledované kontakty“ umožňuje hromadně definovat kontakty, které budou sledované z hlediska insolvence.

Jurisoft terminy seznam

Zde lze:

  • zobrazovat různé typy filtrovaných seznamů kontaktů
  • jednotlivě nebo hromadně označovat tyto záznamy
  • potvrzovat označené jako sledované a naopak odznačené uložit jako nesledované
Automaticky sledované kontakty
Jakmile se nesledovaný kontakt vyskytne v jakékoliv roli účasti v aktivním případu, nabízí se automaticky sledovaným.
Naopak pokud sledovaný kontakt skončí roli účasti v případech tím, že je jeho poslední případ uzavřen, nabízí se automaticky nesledovaným.