Pošta

Evidence seznamu příchozí a odchozí pošty. Záznamy o poště mohou a nemusí souviset s konkrétním případem.
Do záznamů pošty možno automatizovaně integrovat záznamy z datových schránek a dále navázat na funkce spisové služby.

Příchozí a odchozí pošta
Pokud je pošta příchozí, pak Odesílatel je z agendy „Kontakty/Kontakty“ a Přijal z agendy „Uživatelé/Personál“.
Pokud je pošta odchozí, pak Odeslal je z agendy „Uživatelé/Personál“ a Adresát z agendy „Kontakty/Kontakty“.

Položka „Cizí adresa“ slouží pro rychlé zapsání adresy, kterou neobsahuje agenda „Kontakty/Kontakty“.

Související seznamy
K záznamu o poště možno přiřadit související seznamy dokumentů z „Případy/Dokumenty“ a termínů z „Případy/Termíny“. Přiřazení tohoto záznamu pošty se zobrazí zároveň v záznamech dokumentu nebo termínu.
V systému je takto možno evidovat informace například o tom, v jaké poště byl doručen který dokument a jaký termín se na tento dokument vztahuje.

Jurisoft pošta detail