Tvorba vyúčtování

Souhrnné zobrazení záznamů z agend:

  • Úkony
  • Výdaje
  • Ostatní položky

Úkolem této agendy je sledování záznamů z těchto hledisek:

  • které záznamy jsou již vyúčtované
  • u kterých již existuje pokyn k vyúčtování
  • potvrzování záznamů, které a jakým způsobem je vyúčtovat

V této agendě nelze vkládat ani smazat záznam, ale pracuje se pouze s prvními dvěma položkami v seznamu záznamu:
K:
informace o tom, zda je záznam již určen K vyúčtování
V:
informace o tom, zda je záznam již Vyúčtován

Vyúčtování záznamů
Záznamy, které mají být vyúčtovány, se nejdříve označí u položky „V“ (sloupec V).
Takto označené záznamy je dále možno vyúčtovat prostřednictvím tlačítek umístěných pod seznamem:
[Uložit]: Pouze uloží do označených záznamů informaci o tom, že jsou tyto záznamy vyúčtovány.
[Uložit a faktura]: Uloží do označených záznamů informaci o tom, že jsou tyto záznamy vyúčtovány a vytvoří nový záznam v agendě „Fakturace/Faktury“. Záznam nově vytvořené faktury pak obsahuje jako předmět označené záznamy z úkonů, výdajů a ostatních položek.
[Uložit a vyúčtování]: Uloží do označených záznamů informaci o tom, že jsou tyto záznamy vyúčtovány a vytvoří nový záznam v agendě „Fakturace/Vyúčtování“. Záznam nově vytvořeného vyúčtování pak obsahuje jako předmět označené záznamy z úkonů, výdajů a ostatních položek.

Jurisoft tvorba vyuctovani