Kontakt

Verbis Praha a.s.
V zářezu 902/4, 158 00, Praha 5

Profil Firmy

Společnost Verbis Praha a.s. vznikla v roce 2009 v souvislosti s uvedením na trh nového informačního systému pro řízení procesů z oblasti právních agend. Funkčnost systému zahrnuje jak základní agendy zajišťující vedení elektronického spisu u případů, sledování termínů a lhůt, hlídání stavů subjektů podle veřejně dostupných insolvenčních rejstříků a také speciální agendy, jako je zejména automatická hromadná správa pohledávek.

Správa pohledávek je základní doménou předmětu činnosti společnosti, který podporuje technologické řešení za využití ICT technologií. V řešeních se využívá zázemí informačního systému, které bylo vyvinuto na webových technologiích jako „server-klient“ aplikace, kde serverem je centrální server s databází SQL a klientem je uživatel využívající webový prohlížeč.

Za společností Verbis Praha a.s. stojí silní partneři z oblasti advokacie a informačních a komunikačních technologií. Díky uvedenému charakteru je společnost schopna zajišťovat komplexní podporu v oblastech návrhů a správy procesů a rovněž s tímto související ICT podpory.

Společnost je certifikovaná na systém řízení informační bezpečnosti dle normy ISO/IEC 27001:2005.