Termíny

Evidence, sledování a hlídání termínů a lhůt, které mohou a nemusí souviset s konkrétním případem.
Lhůta: datum a čas, který je limitující pro provedení definovaného úkolu.
Termín: datum a čas, kdy je nutno započít činnost, aby se stihla dodržet lhůta.
Například je potřeba stanovit takový rozdíl mezi termínem a lhůtou, aby byl čas například na zpracování dokumentu a doručovací dobu poštou tak, aby byla dodržena lhůta.

Základním sledovaným parametrem je u této agendy „Termín“ a je povinnou položkou. Položka „Lhůta“ zde povinná není.
V seznamu jsou záznamy označovány 3 základními barvami:

  • Červená: Termín je včerejší nebo dále do minulosti
  • Zelená: Termín je dnešní
  • Modrá: Termín je zítřejší nebo dále do budoucnosti

V základním zobrazení nastaveném ve filtru se v seznamu záznamů zobrazují pouze neuzavřené záznamy termínů (filtr nasteven: Uzavřen NE). Záznam termínu je uzavírán, jakmile je tento termín vyřízen, aby se dále nezobrazoval v základním nastaveném seznamu.
Uzavřít záznamy termínu možno tímto postupem:

  • Označit záznamy na začátku řádku u všech termínů, které se budou uzavírat
  • Potvrdit tlačítko [Uzavřít označené] umístěné pod seznamem

Jurisoft terminy seznam

Systém je možno také nastavit tak, aby automaticky rozesílal pravidelné emaily s reporty o aktuálním stavu termínů.