Dokumenty

Archív veškerých dokumentů, které mohou a nemusí souviset s konkrétním případem.
Dokument: jeden nebo více souborů libovolného formátu jako jsou například dokumenty programu MS Office (.doc), MS Excel (.xls) nebo skenované dokumenty či obrázky (např. .jpg, .bmp, .gif), PDF apod.

Jurisoft dokumenty seznam

Autor dokumentu
Pokud je autorem personál, výběr autora je z nabídky z agendy „Uživatelé/Personál“. Pokud je autorem kontakt, výběr autora je z nabídky z agendy „Kontakty/Kontakty“.

Související pošta
Související seznam „Související pošta“ slouží k přiřazení souvisejících záznamů z agendy „Případy/Pošta“. Takto vznikne evidence o tom, ve které poště byl přijat nebo odeslán daný dokument. Při přiřazení související pošty k dokumentu vznikne zároveň přiřazení dokumentu v záznamu této pošty.

Specifikum vkládání souborů
Při vkládání záznamu dokumentu je možno vložit pouze jediný soubor. Při opětovném otevření záznamu tohoto dokumentu je pak možno vkládat do záznamu další soubory.