Případy

Evidence případů a s tím souvisejících údajů. Záznam případu obsahuje položky, jako je název, právník, klient, protistrana, zda je případ aktivní, nebo ukončený, typ, datum vzniku, seznam čísel jednacích u různých subjektů/institucí a další. Vyhledávání konkrétních případů je možno prostřednictvím standardního filtru podle kritérií, které filtr nabízí. Filtr je zde možno zobrazovat jako základní, nebo rozšířený, kdy obsahuje více možností pro vyhledávání.

V této agendě zobrazení detailních informací o případu obsahuje nabídku odkazů pro zobrazování souvisejících seznamů.
Díky tomu možno zde zobrazovat odpovídající související seznam záznamů k danému otevřenému případu:

  • Účast subjektů a personálu
  • Termíny
  • Dokumenty
  • Pošta
  • Služební cesty
  • Úkony
  • Výdaje
  • Ostatní položky

Jurisoft případ detail

Základní zobrazení detailu záznamu případu se nachází v nabídce na odkaze „Případy“.
Ostatní související seznamy s daným otevřeným případem jako např. Dokumenty, Pošta apod. se nachází pak na ostatních odkazech v nabídce.
Díky nabídky v detailu záznamu případu může uživatel zde na jednom místě pracovat se všemi souvisejícími daty s konkrétním otevřeným případem.
Zobrazení návěští s názvem případu a nabídky s označenou položkou např. „Dokumenty“ vždy informuje o tom, že se uživatel nachází v detailu konkrétního případu a pracuje s dokumenty, které s tímto případem souvisí.

Jurisoft případ detail dokument