Management

Zobrazování různých statistických manažerských údajů jako např.:

  • Sledování neuhrazených účetních dokladů
  • Sledování množství odpracovaného času právníků v rámci jednotlivých případů
  • Sledování efektivity práce právníků
  • Hodnocení klientů v rámci definovaného časového období dle různých definovaných kritérií
  • Sledování statistik jednotlivých klientů z hlediska ziskovosti v rámci spolupráce za dané definované období

Tato část systému slouží pouze pro náhled na různé manažersko-statistické údaje.
Jednotlivé typy manažerských výstupů si zde uživatel definuje prostřednictvím standardních filtrů.
Tato část systému je zpravidla přístupná pouze omezené skupině uživatelů na základě nastavení práv v agendě „Uživatelé/Uživatelé“

Jurisoft management