Úkony

Evidence úkonů právníků včetně souvisejících informací jako je například případ, ke kterému se úkon vztahuje, způsob účtování a výpočet ceny, pokyn k účtování a další.

Základní úlohou této agendy je primárně evidence úkonů právníků vzhledem k jejich vyúčtování klientovi nebo soudu.
Záznam obsahuje informace o tom, které úkony již vyúčtovány byly, které ne a které neúčtovat vůbec.
Agenda rovněž poskytuje souhrnné údaje o činnosti právníků.

Na tuto agendu dále navazuje agenda „Případy/Tvorba vyúčtování“ kde se dále stanovuje o způsobu, jak úkony vyúčtovat.

Položky „K vyúčtování“ a „Vyúčtováno“
K vyúčtování: informace o právníkovi, který dal pokyn k tomu, aby byl úkon vyúčtován
Vyúčtováno: informace o administrativní personě, která úkon vyúčtovala (např. formou faktury nebo vyúčtování soudu)

Jurisoft úkony detail