Fakturace

Ucelený modul systému sloužící pro procesování veškerých typů účetních dokumentů jako jsou:

  • Faktura
  • Výzva k úhradě zálohové platby
  • Zálohová faktura
  • Dobropis
  • Příjmový pokladní doklad
  • Výdajový pokladní doklad
  • Vyúčtování (soudu)
  • Ostatní

Vystavování a archív veškerých typů účetních dokladů.
V této části lze pracovat zcela separátně, nebo lze navazovat na účtované záznamy úkonů, výdajů a ostatních položek z části systému „Případy“.

PDF
Informace obsažené v účetních dokladech jsou uložené v systému databázově a pro potřeby tisku nebo získání samostatného účetního dokumentu v elektronické podobě lze vždy doklad generovat do formátu PDF prostřednictvím tlačítka [PDF].

Jurisoft fakturace