Modelování procesů

Modelování procesů za využití metodiky: EPC, Event-driven Process Chain
Zajištění procesního řízení: BPM, Business Process Management.
Optimalizace procesů: BPR, Business Process Reengineering

Řízení datových schránek integrovaných do spisové služby.
EPC diagram procesu přijetí a zpracování korespondence

 

Diagram

Procesy právní oblasti

Zajištění komplexní podpory procesů v právní oblasti prostřednictvím ICT technologií je postaveno zejména na těchto základech:

 • Tým renomovaných právníků a IT specialistů
 • Informačním systém pro správu procesů v právních oblastech
 • Provoz serverové farmy využívající aktuálních technologií zajišťujících vysoký stupeň dostupnosti a bezpečnosti

Implementace ICT procesní podpory se zpravidla opírá o důkladnou analýzu specifických potřeb zákazníků.
Výsledná dokumentace z analýzy slouží pro optimalizaci předmětu a harmonogramu plánovaného projektu.
Nepodceněná tato úvodní části realizace zákazníkovi prospívá ekonomicky i časově.
Základ zajištění ICT správy procesů podporuje informační systém typu ERP (Enterprise Resource planning) a CRM (Customer Relationship Management).

Tento informační systém zahrnuje základní agendy právní oblasti:

 • Správa případů
 • Sledování termínu a lhůt
 • Sledování stavů subjektů z hlediska aktuálních informací obsahujících veřejně dostupné insolvenční a ostatní rejstříky
 • Dokument management systém propojený se správou případů zajišťující elektronickou evidenci spisu
 • Evidence pošty s integrovanou spisovou službou a datovými schránkami
  Správa výdajů, úkonů a ostatních položek k vyúčtování
 • Evidence služebních cest včetně souvisejících výdajů pro vyúčtování
 • Tvorba vyúčtování s návazností na účetní dokumenty jako faktury nebo vyúčtování soudu
 • Kompletní řešení procesu tvorby a účtování účetních dokumentů, fakturace, vyúčtování soudu
 • Integrovaná evidence veškerých subjektů a fyzických osob
 • Správa uživatelů, rolí a práv integrovaná se správou personálních údajů
 • Evidence veškerých souvisejících údajů sjednocenou formou katalogů 
 • Manažerské statistické údaje