Personál

Evidence pracovníků advokátní kanceláře, jako jsou advokáti, koncipienti, administrativa, případně jinak spolupracující.
Evidence obsahuje osobní a kontaktní údaje.
Tato evidence je využívána v systému například pro zadávání právníků u případu, příjemce příchozí pošty, autora dokumentu, účastníka služební cesty apod.
Záznam obsahuje mimo jiné také seznam případů, souvisejících s daným právníkem, který má tento případ na starost a další související seznamy z jiných agend systému.

Jurisoft personal detail