Žaloba

Datová komunikace systému řízení pohledávek

Automatické generování žaloby ve formátu PDF:
- pro všechny případy, které jsou ve stavu "2. UPOMÍNKA"
- systém mění stav případu na stav "ŽALOBA" a doplní příslušný soud dle PSČ