Subjekty procesu

Datová komunikace systému řízení pohledávek

Subjekty komunikace:
| Klient | Advokátní kancelář | Dlužník | Banka |