Ukončení případů

Datová komunikace systému řízení pohledávek

Klient pošle soubor obsahující seznam případů, kde má být ukončeno vymáhání:
- pro všechny tyto případy se nastaví stav "UKONČENO",
- pokud byl případ ve stavu žaloba, vygeneruje se o tom informační email