Převod sloučených plateb

Datová komunikace systému řízení pohledávek

Sloučení přijatých plated do dávky o větším objemu:
- jednorázová platba od AK ke klientovi
- zaslání reportu, seznam všech přijatých plateb od dlužníků patřící do dávky