Upomínka č. 1

Datová komunikace systému řízení pohledávek

Automatické generování upomínky č.1 ve formátu PDF:
- pro všechny případy které jsou ve stavu "ZAVEDENO"
- systém mění stav případu na stav "1. UPOMÍNKA"