Výchozí stav

Datová komunikace systému řízení pohledávek

Atributy vstupující do procesu řízení pohledávek.