Přijaté platby

Datová komunikace systému řízení pohledávek

- vygeneruje se CSV soubor obsahující všechny platby nacházející se ve stavu "nepotvrzeno"
- evidence odešle soubor ke Klientovi