Seznam ověřených plateb

Datová komunikace systému řízení pohledávek

Klient pošle soubor obsahující seznam potvrzenych plateb:
- AK, elektronicky systém pohledávek přijme soubor a zavede data do databáze
- soubor neprojde testem, systém nepřijme a vygeneruje se o tom informační email