Upomínka č. 2

Datová komunikace systému řízení pohledávek

Automatické generování upomínky č.2 ve formátu PDF:
- pro všechny případy, které jsou ve stavu "1. UPOMÍNKA"
- systém mění stav případu na stav "2. UPOMÍNKA"